İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri Uğur YÜKSEL

Bilgisayar İşletmeni Ahmet ALĞAN

Bilgisayar İşletmeni Hafize ASLAN

Bilgisayar İşletmeni Muhammed Fatih ŞİMŞEK

Bilgisayar İşletmeni Alper ÖNCÜL