Müdürün Mesajı

Yüksekokulumuz Aksaray Üniversitesine bağlı olarak 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Dört bölümden oluşmaktadır: Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, İşletme Bilgi Sistemi ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri. Bölümler 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölümlerin programları, hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Ders programları, üniversite ve ilgili sektörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen yaz stajı ile desteklenmektedir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan yabancı dil ve bilgisayar kullanımı, programların temel unsurlarındandır. Yüksekokulumuzda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak hazırlanan eğitim programları ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenen bilgi donanımı ile öğrencilerimizin sektöre nitelikli uzman ve yönetici adayları olarak katılmaları amaçlanmaktadır.

Yüksekokulumuzda dersler alanında seçkin bir akademik kadronun yanı sıra finans sektörünün deneyimli üst düzey yöneticileri tarafından da verilmektedir. Yüksekokulumuz, sektörde ihtiyaç duyulan ara elemanı değil, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek uzmanlar ve yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hâlihazırda sadece Bankacılık ve Finans bölümümüz faaliyettedir. Üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak, araştırma yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve evrensel bilim düzeyine yükselmek, kurumsal gelişimi sağlamak ve kurum kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin motivasyonunu arttıracak fiziksel ortamlar yaratmak, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte okulumuzu Türkiye çapında alanında tanınır hale getirmek ve mezunlarımızın iş dünyasında kabul edilirliğini sağlamak temel amacımızdır. Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun temel amacı, hedeflenen sektörlerde yer alan uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörlerde etkin olabilecek, evrensel düşünen, yereli gözeten, problem çözen, girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir