Tarihçemiz

         Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nun, 2010 yılında Aksaray
Üniversitesi Rektörlüğübünyesinde kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 24/9/2010 tarih
ve 17352 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihlive 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
        Yüksekokul,  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Bankacılık ve Finans,  İşletme Bilgi
Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Yüksekokulumuz Bankacılık ve Finans Bölümü İle Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünde eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir.